P3 GAME
P3 GAME
P3 GAME
P3 GAME
P3 GAME
P3 GAME
P3 GAME

P3 GAME

WALL OF FAME

P3 / 05是加强的P系列产品,带有枪色的灰色表圈和界面,不锈钢和木制动态环。 时针为意大利绿色和相似的颜色荧光,表带为黑色皮革带衬垫。此特别商品并不对外销售,只有参加活动的人士可拥有。